Vitaliteit door Quantum-Touch….

LifeFlows Quantum Touch

..En ondertussen volmaakt ons plan zich voor het Centrum voor Vitaliteit en Innerlijke ontwikkeling. Dat vraagt echt wel wat. Soms is er stilstand, dan gaat het weer voort. Wat drijft me? Het juiste doen, het goede, vanuit een superpositieve intentie, met een diep verlangen vanuit wijsheid, liefde en verbinding te leven. Goed zorg voor de…

Quantum-Touch®

Lifeflows Quantum Touch Circle

LifeFlows Quantum TouchZelf werken aan je gezondheid?  Vitaal zijn?
Natuurlijke vitaliteit aanspreken in uzelf en de ander?

Leren met Vitale Levenskracht om te gaan?

Een 2-daagse (13 uur) durende training, direct toepasbaar, meteen Vitaliteit aanspreken.


Meer lezenQuantum-Touch®