Vitaliteit door Quantum-Touch….

LifeFlows Quantum Touch

..En ondertussen volmaakt ons plan zich voor het Centrum voor Vitaliteit en Innerlijke ontwikkeling. Dat vraagt echt wel wat. Soms is er stilstand, dan gaat het weer voort. Wat drijft me? Het juiste doen, het goede, vanuit een superpositieve intentie, met een diep verlangen vanuit wijsheid, liefde en verbinding te leven. Goed zorg voor de…