Thuis

Lifeflows organiseert trainingen, lezingen en (veelal muzikale) samenkomsten met een positieve intentie. Omdat we met elkaar meer kunnen betekenen. Zorg voor onszelf, voor de aarde, de plek waar we leven.

Ook ruimte geven aan datgene wat hierbij aansluit en waar wij onszelf ook bij thuis voelen. Dus naast de sterrenzang, huiskamerconcerten, healing-circles, ook drumcirkels en familie-opstellingen en zelfs verhalenvertellers.

Omdat we enthousiast zijn en het leven steeds meer leren vieren. Verbinden met het mooiste uit alles, elkaar inspireren en samen invloed uitoefenen op onze gezondheid en omgeving.

  •  Rotterdam aan de Kleiweg. Een prachtige villa die we mogen beheren en vanwaaruit veel mogelijk is. De  Jaspisschool geeft hier opleiding. Vanuit de Runewerkplaats worden bijzondere instrumenten gemaakt.

En…. Heb je even niets te vieren?  Heb iets wat nu individuele aandacht en zorg vraagt? Healingworkz helpt je op professionele wijze jezelf te begeleiden met Hypnotherapie als basis.